KISALTMALAR VE AÇIKLAMALAR

AKÜ Afyon Kocatepe Üniversitesi
AKÜPER Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Bilgi Sistemi
BAĞ-KUR Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu
BUMKO Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü
CİMER Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi
DPB Devlet Personel Başkanlığı
EBYS Elektronik Belge Yönetim Sistemi
HİTAP Hizmet Takip Projesi
KBS Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi
KPHYS Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi
ÖYP Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı
SAY2000i Maliye Bakanlığı Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi
SGK Sosyal Güvenlik Kurumu
TKYS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi
YÖK Yükseköğretim Kurulu
YÖKSİS Yükseköğretim Bilgi Sistemi

 

İş Akış Süreçleri Kodları

Akademik Personel Şube Müdürlüğü

 

 

İdari Personel Şube Müdürlüğü

 

 

Sicil ve Destek Şube Müdürlüğü

 

 

İşçi ve Eğitim Şube Müdürlüğü

 

 

17 Mart 2021, Çarşamba 5315 kez görüntülendi