FORMLAR
Kayıp Kimlik Dilekçesi indirmek için lütfen tıklayınız..
Öğretim Elemanları İçin Faaliyet Raporu Örneği indirmek için lütfen tıklayınız..
Doktor Öğretim Üyeleri İçin Faaliyet Raporu Örneği indirmek için lütfen tıklayınız..
Kısmi Zamanlı Öğrenci Formu indirmek için lütfen tıklayınız..
Yurt Dışı İzni indirmek için lütfen tıklayınız..
Genel Sekreter ve Daire Başkanları için Vekaletli İzin Formu  indirmek için lütfen tıklayınız..
Yıllık ve Mazeret İzni Formu indirmek için lütfen tıklayınız..
Hastalık İzin Formu indirmek için lütfen tıklayınız..
4 lük Sistemden 100 lük Sisteme Not Dönüşüm Tablosu indirmek için lütfen tıklayınız..
Öğretim Elemanı Adayları İçin Değerlendirme Formları
Fakülte, Yüksekokulu, Enstitü ve Rektörlük Birimleri İçin Alınacak Öğretim Elemanı Adayları
Ön Değerlendirme Formu indirmek için lütfen tıklayınız..
Sınav Sonuç Değerlendirme Formu indirmek için lütfen tıklayınız..
Meslek Yüksekokulları İçin Alınacak Öğretim Elemanı Adayları
Ön Değerlendirme Formu indirmek için lütfen tıklayınız..
Sınav Sonuç Değerlendirme Formu indirmek için lütfen tıklayınız..
Öncelikli Alan Kapsamındaki Araştırma Görevlisi Kadroları İçin
Ön Değerlendirme Formu indirmek için lütfen tıklayınız..
Sınav Sonuç Değerlendirme Formu indirmek için lütfen tıklayınız..
Personel Bilgileri Formu indirmek için lütfen tıklayınız..
Mal Bildirim Beyannamesi indirmek için lütfen tıklayınız..
Ayrıntılı Puan Tablosu indirmek için lütfen tıklayınız..
Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi – PDF indirmek için lütfen tıklayınız..
Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi – WORD indirmek için lütfen tıklayınız..