01.01.2023-30.06.2023 tarihleri arasında idari personelin birimlere göre katıldığı Hizmet İçi Eğitimler için tıklayınız…  Güncellenme Tarihi:05.07.2023

 

Tablo 1: Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı

Unvan 2021 2022 2023
Profesör Doktor 162 170 174
Doçent Doktor 104 127 141
Doktor Öğretim Üyesi 254 257 287
Araştırma Görevlisi (Ders Veren) 36 48 7
Araştırma Görevlisi 164 145 176
Öğretim Görevlisi (Ders Veren) 278 264 250
Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 38 39 39
Ders Veren Öğretim Elemanı Toplamı 834 859 860
Genel Toplam 1.036 1050 1074

Güncelleme Tarihi:06.07.2023

Tablo 2: Akademik Personelin Temel Eğitim Alanlarına Göre Dağılımı

Unvan Beşeri ve Sosyal Bilimler Temel Alanı Doğa ve Mühendislik Bilimleri Temel Alanı Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Profesör Doktor 48 72 49
Doçent Doktor 67 45 15
Doktor Öğretim Üyesi 154 73 30
Araştırma Görevlisi 116 58 19
Öğretim Görevlisi 191 101 12
Toplam 576 349 125

Güncelleme Tarihi:19.10.2022

Tablo 3: Akademik Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

Kadro Sınıfı Kadın Erkek Toplam Personel
Sayı Oran (%) Sayı Oran (%)
Profesör Doktor 25 2,4 145 13,8 170
Doçent Doktor 39 3,7 88 8,4 127
Doktor Öğretim Üyesi 77 7,3 182 17,3 259
Araştırma Görevlisi 93 8,8 100 9,5 193
Öğretim Görevlisi 96 9,1 205 19,5 301
Toplam 330 31,4 720 68,6 1050

Güncelleme Tarihi:19.10.2022

Tablo 4: Akademik Personelin Kıdem/Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

Kıdem Aralığı 3 Yıl ve Altı 4–6 Yıl 7–10 Yıl 11–15 Yıl 16–20 Yıl 21-24 Yıl 25 Yıl ve Üzeri Toplam
Öğretim Üyesi Sayısı 9 11 55 103 102 83 193 556
Öğretim Üyesi Oranı (%) 1,6 2 10 18,5 18,3 14,9 34,7 100
Diğer Öğretim Elemanı Sayısı 121 72 87 73 47 40 54 494
Diğer Öğretim Elemanı Oranı (%) 24,5 14,6 17,6 17,8 9,5 8,1 10,9 100
Toplam Akademik Personel Sayısı 130 83 142 176 149 123 247 1.050
Toplam Akademik Personel Oranı(%) 12,3 7,9 13,5 16,7 14,2 11,7 23,5 100

Güncelleme Tarihi:19.10.2022

Tablo 5: Akademik Personelin Yaşlara Göre Dağılımı

Bilgiler 30 Yaş ve Altı 31-40 Yaş 41-50 Yaş 51-60 Yaş 61 Yaş ve Üzeri Toplam Personel Sayısı Ort. Yaş
Öğretim Üyesi Sayısı 135 251 154 16 556 46
Öğretim Üyesi Oranı (%) 24 45 28 3 100
Diğer Öğretim Elemanı Sayısı 100 219 115 49 11 494 38
Diğer Öğretim Elemanı Oranı (%) 20 44 23 10 3 100
Toplam Personel Sayısı 100 354 366 203 27 1050 42
Akademik Personel Oranı (%) 10 34 35 19 2 100

Güncelleme Tarihi:19.10.2022

Tablo 6: İdari Personelin Eğitim Düzeyi

Eğitim Düzeyi Sayı Oran (%)
İlköğretim 37 7,64
Ortaöğretim 65 13,43
Ön Lisans 121 25
Lisans 224 46,28
Yüksek Lisans 34 7,02
Doktora 3 0,62
Toplam 484 100

Güncelleme Tarihi:19.10.2022

Tablo 7: İdari Personelin Yaş Grupları İtibarıyla Dağılımı

  25 Yaş ve Altı 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51-55 Yaş Üzeri Toplam Personel Sayısı Ort. Yaş
Kişi Sayısı 15 33 36 70 174 156 484 41,6
Oran (%) 3,11 6,81 7,44 14,46 35,95 32,23 100 100

Güncelleme Tarihi:19.10.2022

Tablo 8: İdari Personelin Hizmet Süreleri İtibarıyla Dağılımı

  5 Yıl ve Altı 6-10 Yıl 11-15 Yıl 16-20 Yıl 21-24 Yıl 25 Yıl ve Üstü Toplam
Kişi Sayısı 52 49 101 64 51 167 484
Oran (%) 10,74 10,13 20,87 13,22 10,54 34,50 100

Güncelleme Tarihi:19.10.2022

Tablo 9: İdari Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

Kadro Sınıfı Kadın Erkek Toplam Personel
Sayı Oran (%) Sayı Oran (%)
Genel İdari Hizmetler 90 18,6 236 48,76 326
Sağlık Hizmetleri 2 0,4 6 1,24 8
Teknik Hizmetler 16 3,32 79 16,32 95
Avukatlık Hizmetleri
Yardımcı Hizmetler 11 2,27 44 9,09 55
Toplam 119   365   484

Güncelleme Tarihi:19.10.2022

Tablo 10: İdari Personelin Katıldığı Hizmet İçi Eğitimler

Eğitimin Konusu Sayı Eğitimin Konusu Sayı
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi İşlemleri 60 İnsan Hakları Hukuku 115
Doğrudan Temin ile ilgili Uygulamalar 121 Medya Okuryazarlığı 107
Ek Ders Otomasyonu,Ders Yükü Hesaplama Usul ve Esasları 87 Sıfır Atık 152
Arşiv Dokümantasyon Mevzuatı 40 Kalite Eğitimi 95
İş Sağlığı ve Güvenliği 103 Etkili İletişim ve Beden Dili 127
Taşınır İşlemler 104 Enstitülere Öğrenci Alım Programı Eğitimi 25
Protokol ve Görgü Kuralları 199 Yazışma Kuralları 252
Öğrenci Disiplin Soruşturmaları ve Görülen Bazı Eksiklikler 24 Döner Sermaye İşlemleri (Protokoller, Gelir Getirici Faaliyetler) 19
Öğrenci İşleri Otomasyonu 113 Döner Sermaye Mali Yönetim Sitemi (DMIS) Programı 29
Enerji Verimliliği 128 Ceza Soruşturmaları 34
Akademik ve İdari Personel Disiplin Soruşturmaları 37 Öfke ve Stres Kontrolü 71
Doğal Afet ve Salgınlarda Kriz Yönetimi ve Psikolojik Destek 47 5510 Sayılı SGK Kanunu,Sigorta Bildirimleri,Uygulamaları 64
Toplam 2.153

Güncelleme Tarihi:19.10.2022

 

 

Tablo 11: İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Memnuniyet Düzeyi

İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Memnuniyet Düzeyi  2019 2020 2021
AKADEMİK Üniversitedeki insan kaynakları yönetiminin etkinliğinden memnuniyet düzeyi (Akademik Personel) 64,14 73,17 72,23
Çalışma ortamının yapılan işe uygunluğu ve gerekli donanıma sahip olması (Akademik Personel) 74,1 80,15 77,2
İDARİ Üniversitedeki insan kaynakları yönetiminin etkinliğinden memnuniyet düzeyi (İdari Personel) 56,29 65,77 63,44
Çalışma ortamının yapılan işe uygunluğu ve gerekli donanıma sahip olması (İdari Personel) 70,8 76,92 76,71
Çalışanların mesleki ve bireysel gelişimini artırmak için verilen eğitimlere ilişkin memnuniyet düzeyi (İdari Personel) 58,6 63,61 65,72

Güncelleme Tarihi:31.12.2021

 

Hizmet İçi Eğitim Programı

Eğiticiler Eğitimi Programı

 

İdari Personel Eğitim İsmi Bazlı Katılım 2021

İdari Personel Genel İcmal Katılım 2021

 

Akademik Personel Eğitim Bilgileri 2022

Akademik Personel Eğitim İsmi Bazlı Katılım 2021

Akademik Personel Genel İcmal Katılım 2021

 

 

İdari Personelin Birimlere Göre Katıldığı Hizmet İçi Eğitimler İçin Tıklayınız…   Güncelleme Tarihi:19.10.2022

05 Ocak 2022, Çarşamba 975 kez görüntülendi