01.01.2023-30.06.2023 tarihleri arasında idari personelin birimlere göre katıldığı Hizmet İçi Eğitimler için tıklayınız…  Güncellenme Tarihi:05.07.2023

01.07.2023-31.12.2023 tarihleri arasında idari personelin katıldığı Hizmet İçi Eğitimler için tıklayınız… Güncellenme Tarihi:01.01.2024

Tablo 1: Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı

Unvan 2021 2022 2023
Profesör Doktor 162 170 184
Doçent Doktor 104 127 151
Doktor Öğretim Üyesi 254 257 279
Araştırma Görevlisi (Ders Veren) 36 48 0*
Araştırma Görevlisi 164 145 178
Öğretim Görevlisi (Ders Veren) 278 264 245
Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 38 39 37
Ders Veren Öğretim Elemanı Toplamı 834 859 859
Genel Toplam 1.036 1050 1074

Güncelleme Tarihi:01.01.2024

 

Tablo 2: Akademik Personelin Temel Eğitim Alanlarına Göre Dağılımı

Unvan Beşeri ve Sosyal Bilimler Temel Alanı Doğa ve Mühendislik Bilimleri Temel Alanı Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Profesör Doktor 54 77 53
Doçent Doktor 86 50 15
Doktor Öğretim Üyesi 168 82 32
Araştırma Görevlisi 106 50 21
Öğretim Görevlisi 170 100 12
Toplam 584 359 133

Güncelleme Tarihi:01.01.2024

Tablo 3: Akademik Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

Kadro Sınıfı Kadın Erkek Toplam Personel
Sayı Oran (%) Sayı Oran (%)
Profesör Doktor 30 16,3 154 83,7 184
Doçent Doktor 43 28,5 108 72,5 151
Doktor Öğretim Üyesi 91 32,5 189 68,5 280
Araştırma Görevlisi 90 50,8 87 49,2 177
Öğretim Görevlisi 96 34 186 66 282
Toplam 350 32,6 724 67,4 1074

Güncelleme Tarihi:01.01.2024

Tablo 4: Akademik Personelin Kıdem/Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

Kıdem Aralığı 3 Yıl ve Altı 4–6 Yıl 7–10 Yıl 11–15 Yıl 16–20 Yıl 21-24 Yıl 25 Yıl ve Üzeri Toplam
Öğretim Üyesi Sayısı 10 19 48 142 85 95 216 615
Öğretim Üyesi Oranı (%) 1,62 3,08 7,80 23,08 13,82 15,44 35,12 100
Diğer Öğretim Elemanı Sayısı 113 73 58 72 42 46 55 459
Diğer Öğretim Elemanı Oranı (%) 24,61 15,90 12,63 15,68 9,15 10,02 11,98 100
Toplam Akademik Personel Sayısı 123 92 106 214 127 141 271 1.074
Toplam Akademik Personel Oranı(%) 11,45 8,56 9,86 19,92 11,82 13,12 25,23 100

Güncelleme Tarihi:01.01.2024

Tablo 5: Akademik Personelin Yaşlara Göre Dağılımı

Bilgiler 30 Yaş ve Altı 31-40 Yaş 41-50 Yaş 51-60 Yaş 61 Yaş ve Üzeri Toplam Personel Sayısı Ort. Yaş
Öğretim Üyesi Sayısı 1 160 265 173 16 615 46
Öğretim Üyesi Oranı (%) 0,1 26 43,1 28,1 2,6 100
Diğer Öğretim Elemanı Sayısı 99 190 106 55 8 459 39
Diğer Öğretim Elemanı Oranı (%) 21,5 41,3 23,1 12 1,7 100
Toplam Personel Sayısı 100 350 371 228 32 1074
Akademik Personel Oranı (%) 9,3 32,6 34,5 21,2 3 100

Güncelleme Tarihi:01.01.2024

Tablo 6: İdari Personelin Eğitim Düzeyi

Eğitim Düzeyi Sayı Oran (%)
İlköğretim 22 2,7
Ortaöğretim 478 49
Ön Lisans 196 20
Lisans 268 28
Yüksek Lisans 40 4
Doktora 3 0,3
Toplam 967 100

Güncelleme Tarihi:01.01.2024

Tablo 7: İdari Personelin Yaş Grupları İtibarıyla Dağılımı

  25 Yaş ve Altı 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51 Yaş Üzeri Toplam Personel Sayısı Ort. Yaş
Kişi Sayısı 90 108 92 176 327 174 967 41,6
Oran (%) 7,82 10,24 9,32 12,66 31,47 28,49 100 100

Güncelleme Tarihi:01.01.2024

Tablo 8: İdari Personelin Hizmet Süreleri İtibarıyla Dağılımı

  5 Yıl ve Altı 6-10 Yıl 11-15 Yıl 16-20 Yıl 21-25 Yıl 26 Yıl ve Üstü Toplam
Kişi Sayısı 256 135 274 154 45 103 967
Oran (%) 21,04 9,68 16,20 15,83 9,68 27,57 100

Güncelleme Tarihi:01.01.2024

Tablo 9: İdari Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

Kadro Sınıfı Kadın Erkek Toplam Personel
Sayı Oran (%) Sayı Oran (%)
Genel İdari Hizmetler 97 28,61 242 71,39 339
Sağlık Hizmetleri 2 16,66 10 83,34 12
Teknik Hizmetler 22 19,81 90 80,19 112
Avukatlık Hizmetleri
Yardımcı Hizmetler 12 16 62 84 74
İşçi 47 13,27 307 86,73 354
Sözleşmeli 20 25,33 56 74,67 76
Toplam 199 20,61 767 79,39 967

Güncelleme Tarihi:01.01.2024

Tablo 10: İdari Personelin Katıldığı Hizmet İçi Eğitimler

Eğitimin Konusu Sayı Eğitimin Konusu Sayı
KBS-MYS programları 185 Protokol Bilgisi ve Sosyal Davranış Kuralları 242
5510 Sayılı SGK Kanunu, Sigorta Bildirimleri, Uygulamaları 80 Afet ve Farkındalık Eğitimi 159
Sıfır Atık 94 Temizlik Personeli Eğitimi 88
Öğrenci Koçluğu Eğitimi  50 Öfke ve Stres Kontrolü 117
KVKK Hakkında Bilgilendirme 124 Öğrenci İşleri Otomasyonu 97
Arşiv İşlemleri 63 Döner Sermaye İşlemleri
Yazışma Kuralları İşyeri Sağlığı ve Hijyeni Eğitimi
İsrafın Önlenmesi ve Tasarruf Yöntemleri
Toplam 1299

Güncelleme Tarihi:13.11.2023

 

Tablo 11: Eğiticilerin Eğitimi

Eğitimin Konusu Sayı Eğitimin Konusu Sayı
Sınav Akreditasyon İşlemleri 444 Erasmus+ Projeleri (KA131/KA171) Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 260
TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B Proje Yazma Eğitimi 140 Öğrenci Merkezli Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi 153
Toplam 1299

Güncelleme Tarihi:13.11.2023

 

 

Tablo 12: İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Memnuniyet Düzeyi

İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Memnuniyet Düzeyi  2019 2020 2021
AKADEMİK Üniversitedeki insan kaynakları yönetiminin etkinliğinden memnuniyet düzeyi (Akademik Personel) 64,14 73,17 72,23
Çalışma ortamının yapılan işe uygunluğu ve gerekli donanıma sahip olması (Akademik Personel) 74,1 80,15 77,2
İDARİ Üniversitedeki insan kaynakları yönetiminin etkinliğinden memnuniyet düzeyi (İdari Personel) 56,29 65,77 63,44
Çalışma ortamının yapılan işe uygunluğu ve gerekli donanıma sahip olması (İdari Personel) 70,8 76,92 76,71
Çalışanların mesleki ve bireysel gelişimini artırmak için verilen eğitimlere ilişkin memnuniyet düzeyi (İdari Personel) 58,6 63,61 65,72

Güncelleme Tarihi:31.12.2021

 

Hizmet İçi Eğitim Programı

Eğiticiler Eğitimi Programı

 

İdari Personel Eğitim İsmi Bazlı Katılım 2021

İdari Personel Genel İcmal Katılım 2021

 

Akademik Personel Eğitim Bilgileri 2022

Akademik Personel Eğitim İsmi Bazlı Katılım 2021

Akademik Personel Genel İcmal Katılım 2021

 

 

İdari Personelin Birimlere Göre Katıldığı Hizmet İçi Eğitimler İçin Tıklayınız…   Güncelleme Tarihi:19.10.2022

05 Ocak 2022, Çarşamba 1965 kez görüntülendi