Görevler

Akademik Personelin

 • 2547 13/b-4 maddesi uyarınca görevlendirmeler

 • İdari Görev atama işlemleri (Müdür, Dekan, Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı, Dekan Yardımcı ve Müdür Yardımcısı Atamaları )
 • Kongre, konferans, panel, sempozyum duyuruları ve görevlendirmeleri

 • 2547 sayılı kanun 33. ve 35. maddeleri uyarınca lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlilerinin takip işlemleri
 • 1416 sayılı kanun gereğince alınan akademik personel işlemleri

 • Kurumiçi ve kurumdışı personelle ilgili her türlü yazışmalar

 • Bilgisayar ortamında personel bilgi takip işlemleri

 • Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının işlemleri

 • Hastalıki İzin, Rapor İşlemleri

 • Muvafakat İşlemlerinin Takibi
 • Bölüm, Anabilim Dalı, Anasanat ve Bilim Dallarının Takibi İşlemleri

 • Yeni Açılan Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Merkez Müdürlüklerinin Takibi

 • Pasaport İşlemleri