Görevler

Akademik Personelin;

 • 2547 13/b-4 maddesi uyarınca görevlendirmeler
 • İdari Görev atama işlemleri (Müdür, Dekan, Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı, Dekan Yardımcı ve Müdür Yardımcısı Atamaları )
 • Kongre, konferans, panel, sempozyum duyuruları ve görevlendirmeleri
 • 1416 sayılı kanun gereğince alınan akademik personel işlemleri
 • Kurumiçi ve kurumdışı personelle ilgili her türlü yazışmalar
 • Bilgisayar ortamında personel bilgi takip işlemleri
 • Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının işlemleri
 • Hastalık İzin, Rapor İşlemleri
 • Muvafakat İşlemlerinin Takibi
 • Bölüm, Anabilim Dalı, Anasanat ve Bilim Dallarının Takibi İşlemleri
 • Pasaport İşlemleri
16 Şubat 2016, Salı 5716 kez görüntülendi