Görevler

İdari Personelin;

  • Atama, yükselme, nakil, çekilme, emeklilik işlemleri
  • Askerlik, izin, hastalık, intibak, terfi işlemleri
  • Yurtdışı, yurtiçi, yolluklu, yevmiyeli görevlendirmeler
  • 2547 13/b-4 maddesi uyarınca görevlendirmeler
  • İlk defa atanan personelin adaylık eğitim işlemleri
  • Üniversitemizde çalışan geçici işçilerin vize işlemleri
  • İdari kadro takip işlemleri
  • Kurumiçi ve kurumdışı personelle ilgili her türlü yazışmalar
  • Bilgisayar ortamında personel bilgi takip işlemleri
16 Şubat 2016, Salı 8842 kez görüntülendi