MİSYONUMUZ:

Kanun, Kanun HükmündeKararname, Yönetmelik, Yönerge ve Mevzuatlarının personelimize tanıdığı hertürlü özlük haklarının en kısa zamanda eksiksiz ve doğru olarak uygulanmasınıtemin etmek, personelimizin görevlerini yerine getirirken endişeden uzak yüksek moral ve motivasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmelerini sağlamak ve personelrejimi ile personel dağılımı konularında orta ve uzun vadeli projeler üreterek insan ve mevcut kaynakların en uygun,  en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.

 

VİZYONUMUZ:

Günün şartlarına ve değişimine ayak uydurmada yetersiz kalmamak için personelin yapısal değişimine de hizmetverebilecek yeni personel politikaları oluşturarak Üniversitemizin işleyişi vegelişimine katkıda bulunmak.