MİSYONUMUZ:

Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik, Yönerge ve Mevzuatlarının personelimize tanıdığı her türlü özlük haklarının en kısa zamanda eksiksiz ve doğru olarak uygulanmasını temin etmek, personelimizin görevlerini yerine getirirken endişeden uzak yüksek moral ve motivasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmelerini sağlamak ve personel rejimi ile personel dağılımı konularında orta ve uzun vadeli projeler üreterek insan ve mevcut kaynakların en uygun,  en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.

 

VİZYONUMUZ:

Günün şartlarına ve değişimine ayak uydurmada yetersiz kalmamak için personelin yapısal değişimine de hizmet verebilecek yeni personel politikaları oluşturarak üniversitemizin işleyişi ve gelişimine katkıda bulunmak.

 

HEDEFLER:

1-Sözleşmeli personel ve kadrolu işçi istihdam edilmesi.(H.4.2)

2-Arşiv çalışmaları yapılması.(H.4.4) 

3-İdari personele hizmet içi eğitim verilmesi.(H.4.2)

4-İdari personel için görevde yükselme sınavı düzenlenmesi.

5-Dış paydaş anketinin yapılması.(H.3.3)

(*)Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı‘ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

 

 2023 Yılı Hedeflerine Yönelik Riskler

 

Geçmiş Yıllara Ait Hedeflerin Gerçekleşme Sonuçları 

2022 Yılı Hedefleri

16 Şubat 2016, Salı 5198 kez görüntülendi