MİSYONUMUZ:

Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik, Yönerge ve Mevzuatlarının personelimize tanıdığı her türlü özlük haklarının en kısa zamanda eksiksiz ve doğru olarak uygulanmasını temin etmek, personelimizin görevlerini yerine getirirken endişeden uzak yüksek moral ve motivasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmelerini sağlamak ve personel rejimi ile personel dağılımı konularında orta ve uzun vadeli projeler üreterek insan ve mevcut kaynakların en uygun,  en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.

 

VİZYONUMUZ:

Günün şartlarına ve değişimine ayak uydurmada yetersiz kalmamak için personelin yapısal değişimine de hizmet verebilecek yeni personel politikaları oluşturarak üniversitemizin işleyişi ve gelişimine katkıda bulunmak.

 

HEDEFLER:

1-İnsan kaynaklarını güçlendirmek,  idari personel hizmet içi eğitim- (H.4.2.)

2-Daire Başkanlığımızda kullanılan AKÜPER programının güncellenerek daha işlevsel hale getirilmesi (H.4.2)

3- İlan müracaatlarının sistem üzerinden alınması (akademik personel için) (H.4.2.-H.4.5.)

 

(*)Afyon Kocatepe Üniversitesi 2024-2028 Stratejik Planı‘ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

 

 

Geçmiş Yıllara Ait Hedeflerin Gerçekleşme Sonuçları 

2022 Yılı Hedefleri

2023 Yılı Hedefleri

16 Şubat 2016, Salı 5394 kez görüntülendi