MİSYONUMUZ:

Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik, Yönerge ve Mevzuatlarının personelimize tanıdığı her türlü özlük haklarının en kısa zamanda eksiksiz ve doğru olarak uygulanmasını temin etmek, personelimizin görevlerini yerine getirirken endişeden uzak yüksek moral ve motivasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmelerini sağlamak ve personel rejimi ile personel dağılımı konularında orta ve uzun vadeli projeler üreterek insan ve mevcut kaynakların en uygun,  en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.

 

VİZYONUMUZ:

Günün şartlarına ve değişimine ayak uydurmada yetersiz kalmamak için personelin yapısal değişimine de hizmet verebilecek yeni personel politikaları oluşturarak üniversitemizin işleyişi ve gelişimine katkıda bulunmak.

 

HEDEFLER:

1 – Üniversitemize verilecek atama izinlerinin en etkin şekilde kullanılması. (H.4.2*)

2 – Üniversitemiz idari personelinde eğitim düzenlenmesi. (H.4.2*)

3 – Üniversitemiz idari personelinin performanslarının değerlendirilmesi.(H.4.3*)

4 – Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları gerçekleştirmek.

(*)Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı‘ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

 

 

HEDEFLERE YÖNELİK RİSKLER

16 Şubat 2016, Salı 5044 kez görüntülendi