Görevler

İdari Personelin;

 • Atama, yükselme, nakil, çekilme, emeklilik işlemleri
 • Askerlik, disiplin, izin, hastalık, intibak, terfi işlemleri

  Görevlendirmeler

 • Yurtdışı, yurtiçi, yolluklu, yevmiyeli görevlendirmeler
 • 2547 13/b-4 maddesi uyarınca görevlendirmeler
 • İlk defa atanan personelin adaylık eğitim işlemleri
 • Üniversitemizde çalışan geçici işçilerin vize işlemleri
 • İdari kadro takip işlemleri
 • Kurumiçi ve kurumdışı personelle ilgili her türlü yazışmalar
 • Bilgisayar ortamında personel bilgi takip işlemleri