Görevler

İdari Personelin;

 • Atama, yükselme, nakil, çekilme, emeklilik işlemleri

 • Askerlik, disiplin, izin, hastalık, intibak, terfi işlemleri

  Görevlendirmeler

 • Yurtdışı, yurtiçi, yolluklu, yevmiyeli görevlendirmeler

 • 2547 13/b-4 maddesi uyarınca görevlendirmeler

 • İlk defa atanan personelin adaylık eğitim işlemleri

 • Üniversitemizde çalışan geçici işçilerin vize işlemleri

 • İdari kadro takip işlemleri

 • Kurumiçi ve kurumdışı personelle ilgili her türlü yazışmalar

 • Bilgisayar ortamında personel bilgi takip işlemleri