2023 Nisan Kurum İdari Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır. Tüm personelimize önemle duyurulur.

Afyon Kocatepe Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

1- Üniversitemizde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavının daha önceki yıllarda olduğu gibi yapılmasına devam edilmesi ve imkânlar dâhilinde kadro sayısının yüksek tutulması karara bağlanmıştır.

2- Akademik personelin özlük haklarının zamanında teslim anlamına gelen Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına yapılan atamalar için üniversite yönetimine teşekkür edilmiş olup, çalışmalara aynı şekilde devam edilmesi talep edilmiştir.

3- Sendika tarafından üniversitemizin Araştırma görevlisi kadrolarının yetersizliği dile getirilmiş olup, bu kadroya ilişkin sayıların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca tespit edildiği için artırılamadığı anlaşılmıştır.

4- Kampüste olan insanlarımızın güvenliğinin artırılması ve başıboş köpeklerin daha kontrollü olmalarını sağlamak amacıyla besleme noktaları oluşturulması karara bağlanmıştır.

5- BAPK “proje bütçelerinin” imkânlar dâhilinde artırılması talep edilmiş, kurulca Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine bu yönde bir tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir.

6- BAPK komisyonu ayda bir toplanmaktadır. Bir kararın çıkması çok uzun sürmektedir. İşlemlerin hızlandırılması için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine tavsiyede bulunulması kararı alınmıştır.

7- Üniversitemiz bünyesinde farklı fakülte veya bölümlerde bulunan (Öğretim elemanlarının demirbaşında bulunan) cihazlarda deney yapmak isteyen (Özellikle makale veya lisansüstü öğrencilerin tezleri için yapılması gerekli deneylerde kullanılmak üzere) diğer öğretim elemanlarının (ücretsiz olarak) kullanımına açılması talep edilmiş, bu konuda gerekli çalışmaların Üniversitemizce yapıldığı anlaşılmıştır.

8- TUAM bünyesindeki testlerin ücretlerinde üniversitemiz akademik personeline indirim yapılması talep edilmiş ancak mevzuat açısından imkân olmadığı anlaşılmıştır.

9- Personel servislerinin yaz aylarında da devam etmesi talep edilmiş; tahsis edilen ödenekle maksimum süre boyunca servis hizmeti verildiği anlaşılmıştır.

10- Yemekhane hizmetlerinin yaz aylarında da devam etmesi talep edilmiş, yapılan ihalede yemekhane hizmetlerinin yaz aylarında da devam etmesinin öngörüldüğü anlaşılmıştır.

11- Promosyon ücretinin, 1 yılı dolmadan emekli olma ve muvafakatla ayrılma durumunda geri ödenmesi uygulamasının durdurulması talep edilmiş, ihale sözleşmesine göre bunun mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

12- Koruma ve güvenlik personelinin her 5 yılda bir zorunlu olan sertifika yenileme ücretlerinin kurum tarafından karşılanması talep edilmiştir. Bütçede bu ücretleri ödemeye uygun bir kalem ve ödenek olmadığı anlaşılmıştır.

13- İlçelerde çalışan personel için servis talep edilmiş, mevzuat yönünden böyle bir izin ve bütçe yönünden ödenek olmadığı anlaşılmıştır.

17 Mayıs 2023, Çarşamba 2508 kez görüntülendi