İdari Personel

İDARİ PERSONELİN GÖREV YERİNE GÖRE DAĞILIMI
BİRİMİ GİH AHS SHS THS YHS İDARİ Toplam 4/B Canlı Model GENEL   TOPLAM
Özel Kalem 1 1 1
Genel Sekreterlik 5 1 6 6
Personel Dai.Bşk. 16 3 19 19
İdari ve Mali İşl.Dai.Bşk 38 5 43 43
Öğrenci İşl.Dai.Bşk. 8 2 10 1 11
Yapı İşl.Tek.Dai.Bşk. 8 40 7 55 55
Strateji Glş.Dai.Bşk. 17 1 18 18
Sağ.Kült.Spor.Dai.Bşk. 11 1 8 7 27 27
Bilgi İşlem Dai.Bşk. 2 9 2 13 2 15
Kütp.Dok.Dai.Bşk. 7 5 3 15 15
Hukuk Müşavirliği 2 2 2
Eğitim Fakültesi 6 2 8 8
Fen Edb.Fak. 11 11 11
Güzel Sant.Fak. 6 2 8 1 9
Hukuk Fakültesi 6 2 8 8
İ.İ.B.F. 11 1 12 12
İslami İlimler Fak. 2 1 3 3
Mühendislik Fak. 9 9 1 19 19
Teknoloji Fak. 10 2 12 12
Turizm Fak. 4 1 5 5
Veteriner Fakültesi 8 3 11 11
Beden Eğt. ve Sp.Y.O. 5 1 6 6
Bolvadin Uyg.Bil.Y.O. 6 1 3 10 10
Dev.Konservatuarı 6 6 6
Yabancı Diller Y.O. 4 4 4
Afyon MYO 10 2 2 14 14
Başmakçı MYO 2 2 2
Bayat MYO 2 2 2
Bolvadin MYO 11 4 3 18 18
Çay MYO 5 1 2 8 8
Dazkırı MYO 3 3 1 4
Dinar MYO 9 1 10 10
Dinar Uyg.Bil.Y.O. 1 1 1
Emirdağ MYO 4 2 1 7 7
İscehisar MYO 2 1 3 3
Sandıklı Uyg.Bil.Y.O. 3 4 7 7
Sandıklı MYO 5 3 8 1 9
Sinanpaşa MYO 3 3 1 4
Sultandağı MYO 6 2 8 8
Şuhut MYO 4 1 1 6 6
Uzaktan Eğitim MYO 4 4 4
Fen Bilimleri Enst. 7 2 9 9
Sağlık Bilimleri Enst. 3 1 4 4
Sosyal Bilimleri Enst. 5 1 6 6
Basın ve Halkla İlişk. 3 1 4 4
Kalite Koordinatörlüğü 1 1 1
Bilimsel Arş.Proje.Kom. 3 1 4 4
Deney Hay.Arş.Uyg.Mer. 1 1 2 2
Farabi Değ.Prog.Kur.Ko. 1 1 1
Enformatik Bölüm Bşk. 1 1 1
Gıda Kontrol Uyg.Arş.Mer. 1 1 1
İktisadi İşletmeler Müd. 1 1 1
Merkez Laboratuvarı 1 1 2 2
Okul Öncesi Eğt.Uyg.Merk. 2 2 2
Ölçme Seçme Yerl.Bir. 2 2 2
Radyo-TV Uyg.Arş.Merk. 1 1 1
Rıza Çerçel Kültür Merk. 1 1 2 2
TUAM 1 1 1
Uluslararsı İlişkiler Müd. 1 1 1
Vet.Fak.Eğt.Arş.ve Uyg.Çiftliği 2 1 3 1 4
Vet.Fak.Teşhis ve Analiz Lab. 1 1 1
Veteriner Sağlık Arş.Uyg.Mer. 3 3 6 6
Yaşam Boyu Uyg.Arş.Mrk. 1 1 1
T O P L A M 323 0 7 93 69 492 7 1 500