Misyon ve Mizyon

 

               MİSYONUMUZ:

          Kanun, Kanun HükmündeKararname, Yönetmelik, Yönerge ve Mevzuatlarının personelimize tanıdığı hertürlü özlük haklarının en kısa zamanda eksiksiz ve doğru olarak uygulanmasınıtemin etmek, personelimizin görevlerini yerine getirirken endişeden uzak yüksekmoral ve motivasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmelerini sağlamak ve personelrejimi ile personel dağılımı konularında orta ve uzun vadeli projeler üreterekinsan ve mevcut kaynakların en uygun,  en verimli şekilde kullanılmasınısağlamaktadır.

 

          VİZYONUMUZ:

      Günün şartlarına ve değişimineayak uydurmada yetersiz kalmamak için personelin yapısal değişimine de hizmetverebilecek yeni personel politikaları oluşturarak Üniversitemizin işleyişi vegelişimine katkıda bulunmak.