Formlar

 Faaliyet Raporu Örneği (Öğretim Elemanları İçin)
 Kısmi Zamanlı Öğrenci Formu

 

————————————————————————————————————–
Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Nakil Talep Formu (Form A)

Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Nakil Talep Formu (Form B)

Kadro Talep Formu 

 

————————————————————————————————————–

  Personel İzin Bildirim Formu
        
Vekaletli Yıllık İzin Formu (Dekan, Müdür, Rektörlüğe Bağlı Bölüm Başkanları ile Merkez Müdürleri; Genel Sekreter ve Daire Başkanları İçin)
        Yıllık ve Mazeret İzni Formu
        Hastalık İzin Formu

Yurtdışı İzin Formu (YENİ)

————————————————————————————————————–

 4 lük Sistemden 100 lük Sisteme Not Dönüşüm Tablosu
————————————————————————————————————–

  Öğretim Elemanı Adayları İçin Değerlendirme Formları
* 4 Yıllık Eğitim Veren Birimlere Alınacak Öğretim Elemanı Adayları İçin Formlar (Fakülte, Yüksekokulu, Enstitü ve Rektörlük İçin)
**
Ön Değerlendirme Formu
                            ** Sınav Sonuç Değerlendirme Formu

               * 2 Yıllık Eğitim Veren Birimlere Alınacak Öğretim Elemanı Adayları İçin Formlar (Meslek Yüksekokulları İçin)
**
Ön Değerlendirme Formu
                            ** Sınav Sonuç Değerlendirme Formu
    

               * Yabancı Dil Okutmanı, Çevirici Ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılan Programlardaki Öğretim Görevlisi Kadroları İçin Formlar
**
Ön Değerlendirme Formu
                            ** Sınav Sonuç Değerlendirme Formu

 

               * Öncelikli Alan Kapsamındaki Araştırma Görevlisi Kadroları İçin Formlar
                            ** Ön Değerlendirme Formu
                            ** Sınav Sonuç Değerlendirme Formu

————————————————————————————————————–

 Adli Sicil Kaydı, Askerlik, İkametgah ve Sağlık Beyannameleri
 PERSONEL BİLGİLERİ FORMU
 Mal Bildirim Beyannamesi
 Emeklilik Belgesi

————————————————————————————————————–

Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi – PDF  
Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi – WORD 

 

————————————————————————————————————–